Podporujeme byznys

Rada pro česko-mauricijskou obchodní spolupráci (CMBC) si klade za cíl rozvíjet oboustranně prospěšné ekonomické vztahy soukromých i veřejných subjektů z České republiky a Mauriciu.

Uložit

Uložit

O CMBC

Investice

Rada pro česko-mauricijskou obchodní spolupráci (CMBC) byla založena roku 2017. Smyslem naší činnosti je rozvíjet a rozšiřovat ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi, informovat cílové skupiny o nových obchodních příležitostech a pomáhat jim v zajištění spolehlivých partnerů. Jsme přesvědčeni, že české i mauricijské společnosti mohou ve vzájemných vztazích objevit mnoho dosud skrytého potenciálu – čtěte dále a dozvíte se více!

Mauricius se díky dobré správě veřejných záležitostí a rozkvětu cestovního ruchu změnil z pouhého vývozce cukru na jednu z nejnadějnějších ekonomik jižní polokoule. Ostrovní stát je již desítky let stabilní demokracií s bezpečnými ulicemi, bezplatným veřejným zdravotnictvím i školstvím, spolehlivou infrastrukturou a vynikajícím podnebím. Věnoval také značné úsilí, aby se stal finančním a technologickým centrem svého regionu, k čemuž dopomohla řada faktorů v čele s kvalitním vzděláním a příznivými daňovými podmínkami.

Export

Export

Mauricius se díky dobré správě veřejných záležitostí a rozkvětu cestovního ruchu změnil z pouhého vývozce cukru na jednu z nejnadějnějších ekonomik jižní polokoule. Ostrovní stát je již desítky let stabilní demokracií s bezpečnými ulicemi, bezplatným veřejným zdravotnictvím i školstvím, spolehlivou infrastrukturou a vynikajícím podnebím. Věnoval také značné úsilí, aby se stal finančním a technologickým centrem svého regionu, k čemuž dopomohla řada faktorů v čele s kvalitním vzděláním a příznivými daňovými podmínkami.

Česká republika má dlouholetou tradici špičkového průmyslového sektoru, jenž úspěšně vyváží vysoce konkurenceschopné výrobky a služby do celého světa. Tato členská země EU je domovem pro více než deset milionů lidí, vykazuje nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropě a trvalý ekonomický růst.

Neí proto důvod pochybovat, že čeští investoři naleznou na prudce se rozvíjejícím ostrově řadu zajímavých příležitostí, stejně jako mauricijské firmy mohou zvýšit své zisky úspěšným vstupem na český trh.

Co děláme

Jednoduše řečeno – poskytujeme právnickým i fyzickým osobám vše potřebné k maximálnímu využití obchodních příležitostí. Můžete se na nás spolehnout v následujících oblastech:

Analýzy trhu

Identifikace obchodních partnerů

Investiční poradenství

Právní služby

Realitní služby

Komplexní marketingová podpora

Účetní a daňový servis

Lidské zdroje

Pořádání akcí

Co děláme

Jednoduše řečeno – poskytujeme právnickým i fyzickým osobám vše potřebné k maximálnímu využití obchodních příležitostí. Můžete se na nás spolehnout v následujících oblastech:

Analýzy trhu

Identifikace obchodních partnerů

Investiční poradenství

Právní služby

Realitní služby

Komplexní marketingová podpora

Účetní a daňový servis

Lidské zdroje

Pořádání akcí

Informace o zemích

Česká republika

Mezi zeměmi Evropské unie zaujímá jedenácté místo z hlediska počtu obyvatel

Dle Světové banky náleží České republice s hrubým domácím produktem $18 267 na obyvatele 35. místo mezi všemi státy světa

Silná ekonomika stojí na sektoru služeb, ale těží také z dlouhé průmyslové tradice; k nejvýznamnějším položkám českého vývozu patří strojírentví a dopravní průmysl

Obyvatelstvo se těší nejnižší míře nezaměstnanosti v Evropě, rostoucím mzdám a dobré kvalitě života

Je domovem řady globálně úspěšných značek jako Škoda, Pilsner Urquell, Baťa, Avast, AVG a Linet

Mauricius

Malá, leč prosperující země, která se úspěšně transformovala na technologické a finanční centrum svého regionu

Renomovaný kanadský Fraser Institute řadí Mauricius na 7. místo v indexu Světové ekonomické svobody

Již od roku 1698 je stabilní demokracií s plným dodržováním lidských práv, vzdělaným obyvatelstvem a zřejmě nejlepší kvalitou života v celé Africe

Nabízí zajímavé investiční příležitosti v nemovitostech, cestovním ruchu, technologiích a dalších sektorech

Strategická poloha a multikulturní společnost z něj činí ideální bránu pro průnik na africké i jihoasijské trhy

Partneři

Lidé

Josef Bouška

předseda

Bývalý novinář a člen výkonné rady Asociace PR agentur. Nyní působí v roli ředitele vývojářské společnosti Blue M.

Ajmal Torabally

místopředseda

Odborník a obchodní poradenství a finance. Výkonný ředitel společnosti Unicount Corporate Services Ltd.

Jaroslav Duroň

místopředseda

Přední český expert na oblast public relations. Zakladatel a řídící partner agentury PR.Konektor.

Michael Dobrovolný

místopředseda

Působil řadu let v oblasti řízení rizik pro nadnárodní finanční instituce. Manager poradenské skupiny APOGEO od roku 2014.

Rostislav Starý

vrchní rada

Zkušený profesionál v oblasti korporátní a virální komunikace, content marketingu a earned media. Je partnerem ve společnosti Konektor Social.

Hateefa Low Kom

provozní manažerka

Zahájila svou profesní dráhu již během studií na University of Mauritius. V současnosti pracuje jako projektová manažerka vývojářské firmy Blue M.

Kontakt